try the craigslist app » Android iOS

Flera olika sätt att visa lägenhetsannonser: